Via deze weg worden de geïntegreerde ICT-taken ingediend.