Schrijf hier een korte en interessante paragraaf waarin wordt uitgelegd waarover deze cursus gaat